Tây Du Ký hài: Yêu quái chuột vàng

Thầy trò đang ngồi nghỉ ở gốc cây thì bỗng có con chuột vàng ở đó chui ra...
Tây Du Ký hài: Yêu quái chuột vàng

Tây Du Ký hài: Yêu quái chuột vàng
Tây Du Ký hài: Yêu quái chuột vàng
Không ngờ sau khi chạy thoát, con chuột hiện nguyên hình là yêu quái.
Tây Du Ký hài: Yêu quái chuột vàng

Tây Du Ký hài: Yêu quái chuột vàng
Tây Du Ký hài: Yêu quái chuột vàng

Tây Du Ký hài: Yêu quái chuột vàngCùng Chuyên Mục