Ảnh Việt Nam: Một phút tỏa sáng

Ảnh Việt Nam: Một phút tỏa sáng
Em chỉ cần mấy giây để tỏa sáng thôi chứ không cần đủ một phút.
Ảnh Việt Nam: Một phút tỏa sáng
Chỉ cần một phút tỏa sáng trong đầu cũng đủ hạ cao thủ.
Ảnh Việt Nam: Một phút tỏa sáng
Một giây phút "tỏa sáng" của anh chàng nằm ngủ trên ghế đá.
Ảnh Việt Nam: Một phút tỏa sáng
Không biết có lần thứ hai để tỏa sáng không.
Ảnh Việt Nam: Một phút tỏa sáng
Các em tỏa sáng bên trên còn anh thì tỏa sáng bên dưới đường.

Cùng Chuyên Mục