Tây Du Ký hài: Ai nói nhiều nhất?

Ai tài nhất, ai ham ăn ham ngủ nhất ta đều biết rồi, nhưng ai nói nhiều nhất?
Tây Du Ký hài: Ai nói nhiều nhất?

Tây Du Ký hài: Ai nói nhiều nhất?
Tây Du Ký hài: Ai nói nhiều nhất?

Tây Du Ký hài: Ai nói nhiều nhất?
Thầy trò Đường Tăng sau khi lấy lại áo cà sa thì lên đường đi tiếp, tới quãng sông lớn thì có thần rùa xuất hiện.
Tây Du Ký hài: Ai nói nhiều nhất?

Tây Du Ký hài: Ai nói nhiều nhất?
Tây Du Ký hài: Ai nói nhiều nhất?

Tây Du Ký hài: Ai nói nhiều nhất?Cùng Chuyên Mục