Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo

Tại sao Bát Giới lại mang tiếng xấu trai và dị thường đến vậy? Dĩ nhiên đều có sự tích cả.
Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo
Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo
Bát Giới nhớ lại việc năm xưa...
Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo
Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heoCùng Chuyên Mục