3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (71)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (71)
Thời buổi khủng hoảng kinh tế, cứ phải như thế cho chắc ăn, cái gì cũng là tiền cả.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (71)
May quá, 10 phút nữa mới đến giờ rước dâu.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (71)
Tạo hóa sinh ra mấy quả cà.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (71)
Tưởng nhớ ngày xưa nơi đây là hồ.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (71)
Buồn buồn đứng đếm mặt trời.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (71)
Thôi đừng buồn em, họ mà cắm điện còn nẫu hơn ấy chứ..
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (71)
Hơn cả về hưu.

Cùng Chuyên Mục