Tây Du Ký hài: Gặp Bạch Cốt Tinh

Bạch Cốt Tinh là yêu quái thành tinh hàng ngàn năm, muốn trị nó phải có mẹo hay.
Tây Du Ký hài: Gặp Bạch Cốt Tinh
Trong lúc vắng Ngộ Không, Đường Tăng mắc bẫy Bạch Cốt Tinh.
Tây Du Ký hài: Gặp Bạch Cốt Tinh
Tây Du Ký hài: Gặp Bạch Cốt Tinh
Bạch Cốt Tinh tức giận hiện nguyên hình
Tây Du Ký hài: Gặp Bạch Cốt Tinh
Tây Du Ký hài: Gặp Bạch Cốt Tinh
Tây Du Ký hài: Gặp Bạch Cốt Tinh

Cùng Chuyên Mục