Đừng lầm bầm vì mình "nhìn nhầm"

Đừng lầm bầm vì mình "nhìn nhầm"
Các bác đừng lẩm bẩm hay là cáu um lên nhé, vì như thế có thể làm cho ta già đi.
Đừng lầm bầm vì mình "nhìn nhầm"
Đến ông Obama cũng biểu diễn được ảo thuật nhé.
Đừng lầm bầm vì mình "nhìn nhầm"
Gì mà mở mắt to thế, định dọa ai à.
Đừng lầm bầm vì mình "nhìn nhầm"
Sợ chưa, chai nước thần đấy nhé, làng nào hết nước cứ bảo tôi.
Đừng lầm bầm vì mình "nhìn nhầm"
Trắng gì mà trắng thế.
Đừng lầm bầm vì mình "nhìn nhầm"
Đừng bác nào nhìn nhầm mà lầm tưởng em nhiều lông... chân nhé.
Đừng lầm bầm vì mình "nhìn nhầm"
Kìa cái tay, cái tay, cái tay, túm lấy cái... quần.
Đừng lầm bầm vì mình "nhìn nhầm"
Công nhận là cũng phải chào thua những kiểu tạo dáng của chị em.

Cùng Chuyên Mục