Sa Tăng cai thuốc lá, Bát Giới quay bài

Bát Giới có tài năng đặc biệt mới phát hiện, đó là quay cóp bài cực siêu luôn!
Sa Tăng cai thuốc lá, Bát Giới quay bài
Sa Tăng cai thuốc lá, Bát Giới quay bài
Bát Giới học kém môn văn nhưng hôm nay lại viết rất dài và hay, thầy giáo thấy lạ bèn đến kiểm tra.
Sa Tăng cai thuốc lá, Bát Giới quay bài
Sa Tăng cai thuốc lá, Bát Giới quay bài

Cùng Chuyên Mục