Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng

Đêm hôm khuya khoắt Ngộ Không và Bát Giới không ngủ được, họ nghĩ ra một trò...
Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng
Cũng lúc ấy, hai vợ chồng Ngưu Ma Vương đang ngồi tâm sự.
Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng
Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng
Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng
Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng

Cùng Chuyên Mục