Tây Du Ký hài: Rơi lệ vì cơm sinh viên

Cơm sinh viên vừa ít vừa "đạm bạc" mà lại còn rất "đều" nữa cho dù dùng kế gì cũng không ăn thua.
Tây Du Ký hài: Rơi lệ vì cơm sinh viên

Tây Du Ký hài: Rơi lệ vì cơm sinh viên
Tây Du Ký hài: Rơi lệ vì cơm sinh viên

Tây Du Ký hài: Rơi lệ vì cơm sinh viên
Chủ nhật, thầy trò rủ nhau đi ngắm cảnh.
Tây Du Ký hài: Rơi lệ vì cơm sinh viên
Tây Du Ký hài: Rơi lệ vì cơm sinh viên

Cùng Chuyên Mục