Tây Du Ký hài: Sứ mệnh sinh tử

Có một việc mà thầy trò Đường Tăng sợ hơn cả việc gặp phải yêu quái.
Tây Du Ký hài: Sứ mệnh sinh tử

Tây Du Ký hài: Sứ mệnh sinh tử

Tây Du Ký hài: Sứ mệnh sinh tử

Tây Du Ký hài: Sứ mệnh sinh tử
Sau giờ giải lao.
Tây Du Ký hài: Sứ mệnh sinh tử
Tây Du Ký hài: Sứ mệnh sinh tử
Tây Du Ký hài: Sứ mệnh sinh tử
Tây Du Ký hài: Sứ mệnh sinh tử


Cùng Chuyên Mục