Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới

Không thiếu những lần Bát Giới bị bẽ mặt bởi tính ham ăn và hay ghẹo các cô gái.
Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới
Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới
Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới
Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới
Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới
Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới
Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới
Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới


Cùng Chuyên Mục