Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng

Tưởng Ngộ Không thông minh nhất nhưng đến thế giới tương lai thì Sa Tăng lại nhiều mẹo hơn cả!
Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng
Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng
Trưa hôm sau...
Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng
Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng

Tây Du Ký hài: Cao thủ Sa Tăng

Cùng Chuyên Mục