Tây Du Ký hài: Phỏng vấn sư phụ

Sư phụ và đệ tử lần lượt được phỏng vấn về sở trường của mình và một chuyện bất ngờ đã được tiết lộ.
Tây Du Ký hài: Phỏng vấn sư phụ
Tây Du Ký hài: Phỏng vấn sư phụ
Tây Du Ký hài: Phỏng vấn sư phụ
Tây Du Ký hài: Phỏng vấn sư phụ
Chiều hôm ấy.
Tây Du Ký hài: Phỏng vấn sư phụ
Tây Du Ký hài: Phỏng vấn sư phụ
Tây Du Ký hài: Phỏng vấn sư phụ
Tây Du Ký hài: Phỏng vấn sư phụ

Cùng Chuyên Mục