Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng

Sa Tăng vẫn tự hào về thành tích học tập của mình nhưng cũng có lúc bị điểm kém thảm hại.
Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng
Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng
Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng
Tây Du Ký hài: Sa Tăng bị sốc nặng


Cùng Chuyên Mục