Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)

Đoạn ngựa bị ăn thịt và đổi ngựa diễn ra ngắn nhưng rất thú vị bởi chi tiết hài.
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)


Cùng Chuyên Mục