Ảnh Việt Nam: Những con xe "cút kít"

Ảnh Việt Nam: Những con xe "cút kít"
Bánh mỳ là phải có ba tê, dân chơi phải có "cút kít" khóc thút thít trên đường.
Ảnh Việt Nam: Những con xe "cút kít"
Mới tậu được con xe, các bác xem rồi cho ý kiến.
Ảnh Việt Nam: Những con xe "cút kít"
Mưa chẳng đến đầu, gió chẳng đến mặt.
Ảnh Việt Nam: Những con xe "cút kít"
Cũng chỉ vì xăng tăng giá mà thôi các bác à.
Ảnh Việt Nam: Những con xe "cút kít"
Bí quá thì chế xe làm liều.

Cùng Chuyên Mục