Bỗng dưng muốn... "nude"

Bỗng dưng muốn... "nude"
Với tình trạng nude giữa phố chợ thế này thì có thể làm mất an ninh trật tự.
Bỗng dưng muốn... "nude"
Em mà mặc áo vào thì có mà bẩn hết áo đẹp của em à.
Bỗng dưng muốn... "nude"
Bỗng dưng muốn nói lời yêu.
Bỗng dưng muốn... "nude"
Đêm ngủ dậy bỗng dưng muốn... ấy.
Bỗng dưng muốn... "nude"
Đêm nằm mơ ngủ bỗng dưng muốn nằm kiểu này.

Cùng Chuyên Mục