Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)

Đấu với Nhị Lang Thần và các Thiên Tướng, Khỉ đá đã dùng phép thuật cực hài hước.
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)
Xem Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23)

Cùng Chuyên Mục