"Tết say" đừng cay... thằng chụp ảnh (2)

"Tết say" đừng cay... thằng chụp ảnh (2)
Vợ ơi... ra đón... anh... ặc...
"Tết say" đừng cay... thằng chụp ảnh (2)
Cho được anh chàng to con này treo lên thế này cũng cần phải có "kung phu" siêu đẳng mới được.
"Tết say" đừng cay... thằng chụp ảnh (2)
Sắp xếp được cho đồ vật không rơi thế này cũng là một nghệ thuật.
"Tết say" đừng cay... thằng chụp ảnh (2)
Đầu nhím này đi chơi tết thì độc đáo nhất còn gì nữa.
"Tết say" đừng cay... thằng chụp ảnh (2)
Đây không biết thành ra cái gì nhỉ.
"Tết say" đừng cay... thằng chụp ảnh (2)
Không chịu được nữa rồi, "li vơ phun" thôi.
"Tết say" đừng cay... thằng chụp ảnh (2)
Say nhưng vẫn cầm được chuối để ăn nhé.
"Tết say" đừng cay... thằng chụp ảnh (2)

Cùng Chuyên Mục