3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (24)

Trái đất ngày càng nóng, tình hình này khéo mình... nghỉ ngơi.
Trêu tức máy bay!
Tượng của người thích ngồi ngắm công viên mãi mãi.
Luôn ở bên nhau, mọi nơi mọi lúc.
Một công đôi ba việc.
Thể thao mọi lúc.
Thế mới vui.
Nếu trên mạng còn lừa đảo thì đội dán bờ tường còn đào lửa.
Tội nghiệp, lớn vậy mà mù chữ.

Xem  3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (23)

Cùng Chuyên Mục