3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)
Tài sản quý giá còng lưng / Ta lo gánh vác coi chừng kẻ gian
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)
Xe này cẩu cả tứ bề
Giá bèo, giá rẻ, ai thuê không nào?
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)
Ước mơ anh được đổi đời
Thành cô thiếu nữ có đôi bồng đào
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)
Nòng nọc ta bắt được rồi
Bây giờ thì phải nhanh thôi, tiến hành
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)
Lê ơi chuối đã ngoan rồi
Cớ sao lê lại không chơi với mình
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)
Bụng anh béo nứt lộ hàng
Áo kia đã chật mà nàng chưa mua
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)
Thuốc ngon anh rít vài hơi
Lửa kia sẽ đốt cả đời anh luôn
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)
Ở đây món mới khai trương
Khi nào ta được lĩnh lương sẽ vào
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (51)
Xin mời vào quán chúng tôi
Có cơm có rượu, xong rồi tắm luôn

Cùng Chuyên Mục