3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)
Năm qua thất nghiệp tràn lan / Nên em vất vả dã man thế này
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)
Nữ thần che tuyết thay quần
Mình lên ngó thử xem… chân thế nào!
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)
Mấy mảnh quần đùi văng tung tóe
Hai hàng chân ngọc duỗi song song
Đồ chơi nhưng biết che lịch sự
Chẳng giống bao đôi lộ… nhũ… mông
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)
Mẹ đi công tác ở xa
Ba em ổng bọc em ra thế này
Làm vậy ổng mới rảnh tay
Tụ tập bè bạn nhậu say tưng bừng
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)
Chồng em ngày hút năm bao
Ung thư em dọa ảnh nào sợ đâu
Đã vậy còn nói lầu bầu:
“Bỏ vợ thì dễ, thuốc còn lâu mới… bò (bỏ)
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)
Nhà tui từ thuở hồng hoang
Đã làm cảnh sát đàng hoàng thấy không?
Các cụ tuy có nhiều lông
Phục trang giản tiện nhưng không nề hà
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)
Người ta mới ở bển qua
Viết sai một chút cũng là xì-tin
Lỗi này có mỗi tí hin
Miễn là mình giống diễn viên xứ Hàn
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)
“Kiển tố” đố - giảng đây rồi
Quẹo rất thoải mái, không “toi” mới tài
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (50)
Cầu gì nghe tưởng dân chơi
Vô tư “đập đá” mưa rơi sợ gì!

Cùng Chuyên Mục