Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"

Riêng ảnh này phải giải thích với bà con: Chỉ là cái khủy tay của em nó gập lại thôi, không phải là 'cái gì đó' lủng lẳng từ vai xuống đâu ạ.
Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"
Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"
Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"
Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"
Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"
Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"
Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"
Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"
Ảnh nghệ thuật... "ảo tung chảo"

Cùng Chuyên Mục