Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
Vừa thoáng mát lại vừa được ngắm cảnh.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
Tưởng "đít đỏ" là do "hôn" nhiều chứ nhỉ?
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
Ăn xong phải "dật dẹo" mới phê.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
Phải đến tận nơi xem độc chỗ nào, cổ thế nào, và lạ ở đâu.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
3 bánh thì không lo sợ đổ xe.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
Ai dám phá không?
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
Chiếc gạt mưa kiểu mới.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
Đa nghề, đa ngành.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
Khuyến cáo thì nói thế thôi, nhưng khó có bác nào làm được lắm.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (141)
Quần áo phơi từ hôm qua chưa khô nên... đành lấy chăn quấn tạm.

Cùng Chuyên Mục