Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu

Trừ yêu không phải dùng một thứ vũ khí nào mà chỉ cần dùng 1 két nước ngọt, chuyện lạ chăng?
Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu
Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu
Trong trận đấu với Hồng Hài Nhi, Bát Giới có ý hay.
Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu
Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu
Kết quả là Hồng Hài Nhi không những chẳng trúng kế mà còn trúng giải ô tô. Lúc ấy trong nội bộ thầy trò Đường Tăng...
Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu

Cùng Chuyên Mục