Ngủ say vì đời quá... cay

Ngủ say vì đời quá... cay
Đêm qua đi đánh bạc về bị thua hết tiền nên bà vợ sư tử bắt đi ngủ ngoài đường, may mà có cái này để nghỉ tạm.
Ngủ say vì đời quá... cay
Cay vì mới mất cái hợp đồng quảng cáo mới.
Ngủ say vì đời quá... cay
Cay vì vợ bỏ đi với bồ ngay ở sân bay.
Ngủ say vì đời quá... cay
Cay vì làm việc đau đầu mà không ai chịu thừa nhận mình.
Ngủ say vì đời quá... cay
Đêm qua đi chơi khuya về bà vợ già không cho vào ngủ cùng lại còn bắt lột hết quần áo nữa chứ.
Ngủ say vì đời quá... cay
Cay vì thằng cha người yêu viết thư chia tay.

Cùng Chuyên Mục