Đừng tỏ ra là mình... "nguy hiểm"

Đừng tỏ ra là mình... "nguy hiểm"
Trên đời còn có nhiều người nguy hiểm hơn nhiều, ít ra là họ cũng hành động nguy hiểm.
Đừng tỏ ra là mình... "nguy hiểm"
Đã là bạn chí cốt rồi thì còn sợ gì nữa.
Đừng tỏ ra là mình... "nguy hiểm"
Nhà tự làm chiếc thang này, tiết kiệm chi phí ấy mà, nhưng mà nhìn cũng chắc chắn đấy chứ?
Đừng tỏ ra là mình... "nguy hiểm"
Mỗi khi qua cái cầu này thì chỉ được một người một đi thôi.
Đừng tỏ ra là mình... "nguy hiểm"
Ú... òa, uầy không giật mình à, hic hic.
Đừng tỏ ra là mình... "nguy hiểm"
Một khi đã chịu chơi thì sợ gì đổ máu.
Đừng tỏ ra là mình... "nguy hiểm"
Dưới đó có cái gì hay ho không mà ông nhìn lâu thế nhỉ.
Đừng tỏ ra là mình... "nguy hiểm"
Đã là một cao thủ thì mãi mãi là cao thủ.

Cùng Chuyên Mục