Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng

Tôn Ngộ Không là ở Trung Quốc còn Son-go-ku là ở bên Nhật ấy thế mà vẫn nhầm đấy!
Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng
Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng
Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng


Cùng Chuyên Mục