Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài

Sa tăng ngoài gánh hành lý ra còn biết cử tạ, Bát Giới ngoài việc ham ngủ và ăn ra thì còn rất giỏi qua sông.
Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài
Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài
Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài
Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài


Cùng Chuyên Mục