Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20)

Ngộ Không bị nhốt trong tảng đá 500 năm như vậy đã ăn gì và uống gì để sống?
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20)
Xem Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)


Cùng Chuyên Mục