Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)

Có một sự thật mà lâu nay sư phụ vẫn giấu không cho đệ tử biết, đó là chuyện gì?
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)
Xem tập 18 tại đây


Cùng Chuyên Mục