Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)

Những ngày đầu đi Tây Trúc, Ngộ Không "chưa biết sợ là gì" dám trêu cả sư phụ.
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)
Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)
Click để xem tập 12

Cùng Chuyên Mục