Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (144)

Với những anh chàng lười hết cỡ thế này thì chỉ còn nước cười xòa chứ làm sao?
Cố định cho khách còn nhớ đến.
Giấc ngủ bình yên.
Không biết nấu thành cơm rồi có còn nứt không?
Đỡ phải cầm tay.
Một lần mấy phút?
Viết 2 vần cho chắc.
Có cơn mưa đến buồn ngủ quá.
Ra bằng niềm tin.
Không chỉ những chú cún biết giữ nhà đâu nhé.

Cùng Chuyên Mục