Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, nhưng điệu cười này thì phải bằng 100 thang.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
Cái gì cũng có thể thanh lý.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
Lưu giữ dưới đây đỡ cần người trông chừng.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
Đọc theo tiếng Việt, nên viết cũng phải mang đậm phong cách Việt.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
Vào là "fê" như con tê tê.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
Rõ ràng nhé
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
Giờ nhiều nơi bán bánh khúc rởm nên em viết thế này cho nó xịn.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
Có đồ nào "vip" rẻ hơn "không vip" không ta.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
Đã vào là thích làm gì cũng được, tự nhiên mà.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (143)
A, chợt nhớ ra hôm nay chưa đi tầm quất lần nào, về trốn vợ đi thôi.

Cùng Chuyên Mục