Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
Cái cô vợ này, làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ, buồn ngủ gần chết rồi.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
Tên quán nghe cũng "kêu" đấy nhỉ.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
Ăn chơi thì sợ gì mưa rơi.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
Bác nào thích trốn cứ vào quán này.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
Tiện quá đi thôi.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
Tên mới.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
Đừng nhìn em nó, chỉ ngắm thôi.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
Ai ăn uống thì free, còn ai hỏi đường nhớ nhìn giá tiền.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
"Gián" thật nhiều thì chén cũng thật nhiều.
Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (140)
Ai đi dọn vệ sinh được mãi cho những người vô ý, nên cười phà phà mãi cũng ớn.

Xem  Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (139)

Cùng Chuyên Mục