3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)
Dài dài một cái thò ra / Tròn tròn hai cái làm ta nhầm hàng
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)
Ở đây tắm mát thỏa thê
Rất nhiều nước nóng thật phê quá chừng
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)
Thật là nghiệt ngã quá thôi
Ai đời người đẹp lại ngồi lên ta
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)
Muốn ăn thì phải tự làm
Cỏ non ai muốn, ai ham, xin mời
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)
Người ta ăn uống tưng bừng
Còn ta sao khổ quá chừng, phải kiêng
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)
Trời ơi, đừng sút nhé anh
Nếu không em sẽ tanh bành đó nha
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)
Một trời một vực là đây
Một bên béo ú, bên dây sánh cùng
Vệ sinh cũng phải xếp hàng
Từ từ đừng có chen ngang, bực mình
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)
Ở đây có biển kiếm tiền
Nhìn là muốn xuống vào liền thử coi
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (46)
Phòng này ai dám vào không
Phòng thu âm giúp, hiểu thông hãy vào

Cùng Chuyên Mục