3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (44)

Vũ khí bao giờ cũng phải mạnh mẽ, trừ vũ khí của phụ nữ, càng mềm càng... mạnh.
Đi đánh chén thôi.
Người ngoài hành tinh đổ bộ hôm vừa rồi.
Anh đừng đi xin anh đừng đi...
"Mày xuống đây". "Mày lên đây".
Lần sau đẻ khỏi đến bệnh viện cho mệt.
Thân này ví đổi làm heo được.
Giám đốc công ty cấp nước, khi nhân viên đình công.
Em chả thấy công an đâu.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (44)
Trước khi bị nuốt nhớ cầm điện thoại báo cho người thân để... nhận xác và thứ sáu hoặc thứ hai.

Cùng Chuyên Mục