3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Live show trước bị phạt rồi / Nên em chẳng dám núi đồi lộ thiên
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Noel! Ông chớ vội vàng!
Quà của ông gửi trong khoang chứa hàng
Từ từ trèo xuống nhẹ nhàng
Chớ nhảy “uỵch” cái, cháu đang dưới này
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Thiên nhiên đâu có vô tình
Sinh ra chùm quả dáng hình ngộ chưa
Hay Photoshop làm bừa
Nặn ra hình bậy đổ thừa thiên nhiên?
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Chán chưa hai gã ngốc này
Nghĩ gì mà nghĩ cả ngày không xong?
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Mấy chú cứ bảo giả da
Để chị đốt thử tí là biết ngay
Chẳng cần lửa thật thế này
Bên trong hai ngọn - “lửa” hay hơn nhiều!
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Chồng em - “nòng nọc không đuôi”
Nên em phải kiếm con nuôi thế này
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Em tên Dương, ảnh tên Tùng
Tân hôn dự đoán sẽ “tung giường” liền
Nên em bóc hết gạch nền
Lắp 4 quả nhún cho bền cuộc vui
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Lờ nờ nẫn nộn nung tung
Nói sao viết vậy đọc ung cả đầu
Cô giáo tiểu học đi đâu
Để cho “môn đệ” “ cờ râu” (*) thế này?
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Hôm rồi mấy bác giao thông
Cấm em không được “phơi lông ra đường”
Mưa nhiều ẩm ướt, bốc “hương”
Em không “phơi” được thành… tương nát bèm.
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (36)
Xung quanh nước ngập chán đời
Em đây “đạp mái” thấy vui cực kỳ
Người ta có nói gì gì
Nhưng em vẫn đạp bởi vì rất vui

Cùng Chuyên Mục