3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)

Bẫy này xin hãy tránh xa / Kẻo không vướng lại khó ra cả đời
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
Tội tình gì thế ông già
Nô – en ông chẳng phát quà, làm chi?
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
Trái cam ai xẻ làm đôi
Cho em lấy vỏ che đôi bồng đào
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
Cao cao trên ấy nàng kiều
Còn anh đứng dưới thật liều quá thôi
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
Thuốc này tớ hút chơi chơi
Thuốc này tớ rít một hơi hết liền
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
Trên trời có đám mây bay
Ở ngay ngón giữa mà tay chỉ kìa
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
Voi ơi ta bảo voi này
Vòi voi sao giống ngón tay dài dài
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
Áo này “sát lách” mua đi
Mặc vào mát lắm, mê li mùa hè
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
Xe anh có bạn đồng hành
Đi khắp mọi nẻo loanh quanh mọi đường
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (28)
Ngựa người, người ngựa đứng đây
Muốn phi mà vướng phải ngay bức tường

Cùng Chuyên Mục