Chồng cậu "1 ngày mấy lần"?

Sắp đến 20/10 rồi, chớ để chuyện "ngày làm 3 phát" của hôm 8/3 vừa rồi lặp lại.


Cùng Chuyên Mục