Tiếng Việt

Một người nước ngoài mới học tiếng Việt quan sát thấy trên các tờ thông báo tin buồn đa số đều viết “Chồng, cha, ông chúng tôi… đã… vào hồi… ”. Ông thắc mắc:
- Rõ khổ! Sao cùng lúc lại có tới 3 người từ trần thế nhỉ?

Cùng Chuyên Mục