Chồng giỏi

Một phụ nữ đến đài truyền hình phản ánh:
- Xin quý đài làm ơn không cho chạy những dòng chữ dưới bản tin thời sự cuối ngày vì ông chồng tôi sau khi đi nhậu về cứ nghĩ đó là karaoke nên cứ ông ổng hát theo làm mất lòng hàng xóm. Mà trời đất, chạy chữ gì ông ấy cũng hát được, kể cả số điện thoại và địa chỉ email. Thế có ghê không? Hay quý đài cho ông ấy vào làm ở chương trình văn nghệ cho rồi!

Cùng Chuyên Mục