Cái lý

Trước tình trạng xe bus thường xuyên trễ giờ, tại một nhà chờ ở trung tâm thành phố xuất hiện một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút dạ: “Xe bus thường xuyên trễ như vậy, các vị còn đề bảng giờ đi, giờ đến ở nhà chờ làm gì?!”. Hôm sau, bên dưới dòng chữ ấy lại xuất hiện một dòng hồi đáp (có lẽ của nhà xe): “Hơ hơ! Nếu xe chúng tôi đến đúng giờ thì cần quái gì phải xây nhà chờ!”.

Cùng Chuyên Mục