Tây Du Ký hài: Bát Giới tự truyện

Những tật xấu của Bát Giới không thể không kể tới đó là tham ăn và lười nhác.
Tây Du Ký hài: Bát Giới tự truyện
Tây Du Ký hài: Bát Giới tự truyện
Giờ  học chiều hôm ấy...
Tây Du Ký hài: Bát Giới tự truyện
Tây Du Ký hài: Bát Giới tự truyện

Cùng Chuyên Mục