Tây Du Ký hài: Bát Giới trốn thầy đi chơi

Vẫn nổi tiếng là ham ăn ham ăn và lười làm nay còn thêm cái tính thích "vượt rào".
Tây Du Ký hài: Bát Giới trốn thầy đi chơi
Tây Du Ký hài: Bát Giới trốn thầy đi chơi
Tây Du Ký hài: Bát Giới trốn thầy đi chơi
Tây Du Ký hài: Bát Giới trốn thầy đi chơi
Tây Du Ký hài: Bát Giới trốn thầy đi chơi

Cùng Chuyên Mục