Tây Du Ký hài: Bà La Sát bị lừa

Khôn và tinh quái như Bà la Sát mà cũng bị lừa bởi bà... ăn xin, chuyện lạ chăng?
Tây Du Ký hài: Bà La Sát bị lừa
Tây Du Ký hài: Bà La Sát bị lừa
Tây Du Ký hài: Bà La Sát bị lừa
Tây Du Ký hài: Bà La Sát bị lừa


Cùng Chuyên Mục