Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương

Long Vương mải xem bóng đá, Ngộ Không không được giúp khiến sư phụ gặp nguy.
Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương

Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương
Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương
Ngộ Không chẳng ngờ được đây chính là hang ổ yêu quái.
Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương
Trong khi đó, Ngộ Không đi tìm Long Vương:
Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương
Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương
Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương
Tây Du Ký hài: Nỗi oan của Long Vương

Cùng Chuyên Mục