Tây Du Ký hài: Đụng độ ngưu ma vương

Chạm trán Ngưu Ma Vương khiến sư phụ lâm nguy chứ không phải Ngộ Không.
Tây Du Ký hài: Đụng độ ngưu ma vương

Tây Du Ký hài: Đụng độ ngưu ma vương
Tây Du Ký hài: Đụng độ ngưu ma vương

Tây Du Ký hài: Đụng độ ngưu ma vương
Tây Du Ký hài: Đụng độ ngưu ma vương

Tây Du Ký hài: Đụng độ ngưu ma vương
Tây Du Ký hài: Đụng độ ngưu ma vương

Tây Du Ký hài: Đụng độ ngưu ma vương


Cùng Chuyên Mục