Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới

Có hai chuyện khiến sư phụ vô cùng sợ hãi về đệ tử của mình, đó là chuyện gì?
Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới
Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới
Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới
Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới
Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới


Cùng Chuyên Mục